Loading Bet slip...
Tennis (3)
Chen-Yu Lu v Nico Hornitschek
Live 0-1
Pengyu Lu v Adrian Arcon
Live 0-1
Yeon Woo Ku v Dabin Kim
Live 0-0
Basketball (1)
Arellano Chiefs v UPHSD Altas
0:41 4th Quarter 64-65
Table Tennis (5)
Daniel Bak v Martin Olejnik
0:00 Intermission 1-2
Max Klink v Michael Fuchs
0:00 Intermission 1-1
Filip Mlynarski v Krzysztof Wloczko
0:00 Intermission 2-1
Petr Serak v Cesta Havrda
0:00 Intermission 1-2
Radim Pavelka v Josef Belovsky
0:00 Intermission 2-1
Volleyball (1)
Titans-pro v Tornado-pro
0:00 Live 1-1