Loading Bet slip...
eSports (1)
Lilgun v Army Geniuses
155:21 Live 1-1
Table Tennis (8)
Igor Sergeevich v Vladimir Zhigalov
0:00 Intermission 0-1
Moises Alvarez Garcia v Eduardo Gonzalez
0:00 Intermission 2-2
Sergey Simonov v Andrey Yurevich Lisov
0:00 Intermission 1-1
Maksym Kolos v Ivan Kozyr
0:00 Intermission 1-0
Jakub Stolfa v Zdenek Kasinski
0:00 Intermission 1-0
Lukas Babicka v Josef Grill
0:00 Intermission 0-1
Igor Maksymchuk v Valery Petukhov
0:00 Intermission 0-1
David Simonchuk v Yuriy Schepanskiy
0:00 Intermission 0-0
Volleyball (1)
Molot-pro v Eagles-pro
0:00 Live 1-0